எமது ஊழியங்கள்

OUR MINISTRIES
  1. 5 ஜெபக்குழு ஐக்கியங்கள் [5 Prayer Fellowships]
  2. Reborn New way Mission Works:

Around 25 villages and a Mission Church in Perur [Trichy], around 100 villages of Koraput District of Orissa state with 22 missionaries , 8 villages of Karnataka & Our Free Bible college in Maharastra states

3. Free Medical Camps in unreached villages

4. Zion Seminary  [Regular & online courses]

Bible & Theology classes world wide

4.Revival Ministries:

among Christians through Preachings, Teachings, convention meetings,women, Children and youth camps

5. Village outreach ministries:

a. Open air meetings b. Tracts distribution & Door to door evangelism c. Puppet show d. Film show e. VBS in 150 unreached vllages every year f. Children clubs in our mission fileds every day

6. Pastors and Ministers Enrichment seminars

  • Updating our ministers for present ministry

7.Online Sunday Worship service :

திருச்சபையில்லாத தேசங்களில் உள்ளவர்களுக்காகவும், ஆராதனையில் கலந்து கொள்ள இயலாதவர்கள் & வயதானவர்களுக்காகவும் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் இந்திய நேரப்படி காலை 10 மணிக்கு ஆன்லைனில். Our You Tube Channel : Zion Seminary     //  On Facebook:  www.Face book.com/zion.seminary.77            

[மேலேயுள்ள அனைத்து ஊழியங்களுக்குமான சில போட்டாக்களை கீழே தந்திருக்கிறோம்.]